Журналистика на данните

С все по-бързото натрупване на големи обеми данни започва да се развива и журналистиката, основана на данни. Тя представлява подход, при който факти или новини от обществен интерес, се разработват и представят на базата на обработка на публични данни. Този подход е особено широко използван при журналистическите разследвания.

Една от водещите медии в областта на журналистиката, основана на данни, е британският вестник Гардиън, който има специален отдел, посветен единствено на обработката на данни за целите на журналистиката. На интернет страницата на вестника има отделен модул, на който читателите могат да намерят разнообразни материали, основани на отворени данни.

Организацията ProPublica е независима, неправителствена организация, чиято мисия е развитието на журналистическите разследвания в обществен интерес. За тази цел тя разработва и представя различни инструменти и приложения за обработка на данни, които подпомагат работата на разследващите журналисти. На уебсайта на ProPublica може да се видят примери за журналистически разследвания, основани на обработка на отворени данни.