Новини

НПО Линкс стартира два нови проекта, свързани с отворени данни и гражданско участие:

  • Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторниг на политики и законодателство
  • Инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг и контрол на реформата в съдебната система

Отворени данни за ЕСИФ

България ще получи €9 877 574 865 от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през 2014-2020. Всичко за тези средства можете да научите от новия портал за отворени данни https://cohesiondata.ec.europa.eu/, защото Европейската комисия дава свободен достъп до данните, които се отнасят са финансирането и постиженията на ЕСИФ за периода 2014-2020. Финансовите данни се отнасят за 530 програми към ноември 2016 г., а данните за изпълнението са до края декември 2015 г. Инструментът позволява да се изследват данните, да се проследява прогреса за инвестициите на ниво ЕС, по страна и тема. Данните могат да бъдат сваляни, анализирани и визуализирани. 

Регионален хакатон в Румъния

Smart City Timișoara (http://mysmartcity.ro/) организира 2015 Timișoara Hackathon (HackTM).

Hack TM е втори поред регионален хакатон, чиято цел е да бъдат стимулирани ИТ специалисти и програмисти от различни сфери, които да работят по следните теми: проекти за градска среда (отворените данни в помощ на превръщането на градовете в интелигентни градове), автомобилна индустрия, електронно здравеопазване, интернет на нещата, хардуер, мобилни и уеб приложения  и др.

Хакатонът ще се проведе на 6 - 8 ноември 2015 г. и е отворен за участие на представители от региона – България, Унгария, Сърбия. .

Повече информация можете да намерите на: http://hacktm.ro/.

Свободните работни места: къде, колко и за каква заплата

Брой на безработните лица, които се борят за едно свободно работно място

Институтът за пазарна икономика и Инфограф се включват в анализа на масивите от отворени данни, предоставяни от Портала за отворени данни на Република България. Резултати от анализите ще бъдат публикувани и на официалния сайт на проекта „Регионални профили: показатели за развитие”. 

Отварянето на данните на Агенция по заетостта (АЗ) за свободните работни места, обявени в нейните териториалните поделения, позволяват нов подход към анализа на процесите, които протичат на пазара на труда. Прегледът на данните на АЗ за свободните към 3 септември 2015 г. работни места показва, че: свободните работни места са 14 771, разпределени в 6 068 обяви; От активните обяви, към 3 септември 2015 г.,  54% са за безсрочни договори, 44,8% за срочни и само 1,2% за граждански договори; от всички обяви 82,6% са за 8-часов работен ден, а вторият най-висок дял (5,8%) е за работа на половин работен ден (4 часа). Цялата статия тук

 

Данни канят

На 2 юли 2015 г. от 10,00 ч в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе конференция на тема "Данни канят: отворени данни за прозрачно управление" под патронажа на Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи.

Целта на събитието е да се популяризират отворените данни като възможност за открит диалог за прозрачно управление, като платформа за колективно действие и двигател за иновации и икономически растеж. НПО Линкс ще участва с презентация "Готово ли е гражданското общество да танцува с отворени данни?"