#ОВЛАСТИ ГРАЖДАНИТЕ!
#ХАКНИ СИСТЕМАТА!
конкурс за софтуерни разработки

Официални правила

Цел: Сдружение „НПО Линкс“ организира конкурс за софтуерни разработки, базирани на отворени данни.

Времетраене на конкурса: от 00.00 ч на 20.11.2015 г. до 12.00 ч на 28.11.2015 г.

Web site: www.opendata.ngolinks.eu

Награден фонд: € 2000

1. Организатор и администратор

НПО Линкс, София ул. Граф Игнатиев 40А
За въпроси: Теодора Гандова - teodora@ngolinks.eu

2. Дати и времетраене

2.1. Период за представяне на софтуерните разработки: от 00.00 ч на 20.11.2015 до 12.00 ч на 28.11.2015

2.2. Оценка на журито и награждаване: 10.00 ч на 29.11.2015 до 15.00 ч на 29.11.2015 г.

2.3. Обявяване на победителите: 15.00 ч на 29.11.2015 г. на OpenData Expo в „Бетахаус“, София, кв. Лозенец ул. “Крум Попов” № 56-58.

3. Допустимост

3.1. Конкурсът Е отворен за:

 • отбори, съставени от 2 до 5 участника, без възрастови ограничения, в които задължително трябва да има поне един представител на една от следните групи: медии, неправителствена организация или неформална гражданска група с последователи;
 • до 100 регистрирани участника на място в OpenData Expo, останалите могат да участват дистанционно.
 • Един участник има право да участва само в един отбор.

 

3.2. Конкурсът НЕ е отворен за:

 • участници, свързани с журито и организатора.

 

4. Изисквания

4.1. Участниците трябва:

 • да регистрират отборите и софтуерните си разработки до 12.00 ч на 28.11.2015 г. на сайта на НПО Линкс: www.opendata.ngolinks.eu
 • да създадат софтуерна разработка като използват отворени данни, публикувани от публични институции като например, но без ограничение до:

- Портал за отворени данни: https://opendata.government.bg/;

- Централна избирателна комисия: https://www.cik.bg/ ;

- Сметна палата http://www.bulnao.government.bg/

- Евростат http://ec.europa.eu/eurostat

- други.

Софтуeрните разработки могат да бъдат, но не само:

 • web приложения
 • widgets
 • Facebook приложения
 • coding project
 • карти
 • текст
 • картинка
 • видео
 • други

 

4.2. Изисквания към софтуeрните разработки

1) Участниците създават софтуерните разработки, като използват данни от публични институции.

2) Функционалност: софтуерните разработки трябва да имат възможност да бъдат успешно инсталирани на съответната платформа, за която са предназначени.

3) Платформи:

 • Android (смарт телефони, таблети и други)
 • iOS
 • Windows Phone
 • Web
 • Windows desktop
 • Mac desktop
 • Kindle
 • други

 

4) Изисквания към кода:

 • Кодът ще се лицензира според - MIT; GPL; LGPL; Apache licence 2.0; BSD 3-clause „NEW“ или „REVISED“ license] BSD 2-clause „SIMPLIFIED“; „FreeBSD“; Mozilla Public Licence 2.0; Common Development and Distribution License; Eclipse Public License
 • GitHub repository

5) Софтуерните разработки трябва да бъдат базирани на Open source.

5. Журиране

5.1. Всички допустими софтуерни разработки ще бъдат оценени от жури в състав от 5 (пет) члена. Членовете на журито са:

1) Боян Юруков, блогър и активист за отворени данни http://opendata.yurukov.net/

2) Божидар Божанов, с
ъветник към политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи https://opendata.government.bg/

3) Добромир Живков, социолог с дългогодишна практика в маркетингови, социални и политическите проучвания http://www.marketlinks.bg/

4) Недялко Недялков, бизнес и социален предприемач http://cloudfaces.io/

5) Теодора Гандова, председател на сдружение НПО Линкс http://opendata.ngolinks.eu/

Журито се произнася в един тур с присъждане на награден фонд в размер на € 2000.

5.2. Критерии.

Журито ще присъди награда на база следните критерии:

 • Обществен ефект: отнася се до значим обществен проблем и има потенциал да оказва положително въздействие върху живота на хората.
 • Иновативност.
 • Презентация.
 • Достъпност.

 

6. Награда

Ще бъде присъден награден фонд в размер € 2000.