Приложения

Отворените данни дават възможност на софтуерни разработчици, граждани и организации, държавни институции и бизнес да разработват широк спектър от инструменти и приложения, които подобряват съществуващите публични услуги, подпомагат взимането на решения в бизнеса и управлението, улесняват изпълнението на рутинни житейски задачи или разкриват слабости и неефективност в съществуващите работни процеси на организациите с цел да ги усъвършенстват.

Вестник Гардиън например разработва на основата на публикуваните от държавата данни, свързани със средното образование във Великобритания, интерактивен и лесен за използване инструмент, чрез който потребителите могат да сравняват по няколко параметри училищата в съответен район на Лондон и да изберат най-подходящото училище за своето дете.

Агенцията за околна среда на Великобритания е разработила мобилно приложение за ранно предупреждение при наводнения, което дава възможност както на властите, така и на гражданите да реагират навреме и да бъдат предотвратени материални щети и човешки жертви.

Отделни граждани също използват наличните отворени данни, за да разработват различни приложение. Например Walkonomics е приложение за iPhone и Андроид, което картографира и класира улиците и градските зони по критерия удобство за пешеходците, като комбинира отворени данни и краудсорсинг. Приложението дава възможност на местните жители, общности, държавни институции и бизнес да обърнат внимание на удобството на пешеходците и да предприемат мерки за подобряване на състоянието на улиците и градските зони.

Всяка улица се класира в осем категории:

  • Безопасност;
  • Възможност за лесно пресичане;
  • Качество на настилката;
  • Наклон;
  • Навигация;
  • Ниво на престъпност;
  • Естетика и интелигентни решения;
  • Забавления.