Визуализации

Визуализацията на данни е представяне на данните в картинен или графичен формат. По този начин взимащите решения на всички нива могат лесно да се ориентират в големия обем натрупани данни, да откриват връзки между множество променливи, да комуникират по разбираем и бърз начин хипотези и идеи и дори да предвиждат бъдещи тенденции.

Интерактивна визуализация на данни

Интерактивната визуализация надгражда статичното изобразяване на графики или таблици, като дава възможност интерактивно и незабавно да се променят данните и потребителят да получи възможност да изследва начина, по който данните са обработени.

Примери:

На базата на отворени данни организацията Open Corporates разработва инструмент за интерактивна визуализация на данни, който дава възможност да се проследи явната и скрита зависимост между различните филиали, дъщерни дружества и клонове на големи мултинационални компании.

Пример за взаимовръзките в собствеността на Лемън Брадърс.

Open Data Intsitute от Великобритания разработва барометър на състоянието на отворените данни в различни страни по света.

Пример за интерактивна визуализация на събраните и обработени данни с възможности да изследвате напредъка на отделните страни.