Проект “Дом за всеки”

Случаят Лом

Ромите в България населяват териториално сегрегирани квартали, отличаващи се с лоша инфраструктура, липса на обществени услуги, липса на регулация и висок процент незаконно построените къщи. Проблемът с незаконното строителство в ромските квартали са оценява като значителен от различни експерти, но липсват точни и конкретни данни, които да описват проблема на национално, регионално и общинско ниво. Много от тези незаконни квартали и постройки са възникнали още преди 1989 г., но към момента те са единствени жилища за голям брой семейства.

За да започне се предприемат адекватни действия от страна на местните и национални власти, трябва ясно да бъде описан проблемът и да се обработят значителни по количество и вид данни. Само политики, базирани на реални данни могат да работят за устойчиво решаване на проблема, като на тяхна база се направи преценка за реалистичност и ефективност.

НПО Линкс разработи примерна визуализация за град Лом с висока концентрация на ромско население по проект “Дом за всеки”, финансиран от Фондация "Институт Отворено общество" и изпълняван от Фондация „С.Е.Г.А.“, фондация „Рома-Лом“, сдружение “Л.И.Д.Е.Р.- ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ", сдружение „Младежки Клуб Рома Столипиново 1996“, „Център за либерални стратегии“, „НПО Линкс“, „Институт за развитие на публичната среда“.

Представеният по-долу инструмент, визуализира на картата имотите, отговярящи на съответните критерии.

Всеки филтър представлява набор от критерии, които съответния имот трябва да удовлетворява едновременно за да бъде оцветен в избрания за дадения филтър цвят. Падащото меню "е/не е" пред всеки критерии, дава възможност да инвертирате даден избор. Напр. "не е Частна собственост" означава всички имоти, чиято собственост е всякаква друга, но не и частна.

Можете да добавяте нови филтри, да премахвате или коригирате съществуващите. Направените промени се отразяват веднага.