Заетост

http://www.zaetost.info/

Какви са икономическите, социалните и финансовите ефекти на политиките за заетост, които се прилагат в България?Това са въпросите на които ще се опитаме да отговорим посредством иновативен моделиращ подход и статистически анализ.