Включете се

Ако отварянето на публични данни е и ваша кауза, тук можете да се включите с време, умения или финансова подкрепа към усилията за по-активно публикуване на данни в отворен формат от държавните институции и да допринесете пряко с идеи, предложения и коментари.

Тук можете да споделяте примерни казуси, статии, разработени от вас инструменти, видео и други материали, които да подпомогнат общността от активисти за отворени данни.

Предложете промени в Закона за достъп до обществена информация

До 30 август 2014 г. можете да изпратите предложенията си до работната група, натоварена да разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (във връзка с въвеждане на Директива 2013/37/ЕС) на следните адреси на секретарите на работната група: pchakarova@mtitc.government.bg и mlazarova@mtitc.government.bg. През месец септември предстои среща на групата, на която ще бъдат поканени направилите предложения по изменението на Закона за достъп до обществена информация.

Участвайте в нашето проучване

НПО Линкс провежда проучване за състоянието на отворените данни в държавната администрация и очакванията на потребителите във връзка с по-нататъшното развитие на процеса на публикуване на отворени публични данни. Ще ви бъдем благодарни, ако отделите време да попълните въпросника от проучването и допринесете за изграждане на по-подробна и точна картина на състоянието на отворените данни в България.

Участвайте в международно проучване

  • Компанията „Сократа“, световен лидер в областта на отворените данни, стартира проучване за настоящото състояние и бъдещо развитие на отворените данни. Сократа e ангажирала EMC Research, американска компания за пазарни проучвания, да проведе проучването.

Можете да участвате в проучването, като попълните въпросника, публикуван на следния адрес: https://emcresearch.qualtrics.com/WRQualtricsSurveyEngine/?Q_SS=eySOaTPFb9HKR49_cGTXTRGjIkHKoYd&_=1. Като участник в проучването ще получите предварителния доклад с резултатите от проучването, преди той да бъде официално представен публично.