Словакия

На базата на информацията, публикувана в портала за обществени поръчки и регистъра на договорите за възлагане на обществени поръчки, Прозрачност без граници – Словакия разработва нова услуга – визуален регистър на компаниите www.znasichdani.sk. В него потребителите могат да въведат наименование на компания и да намерят подробна информация за всички обществени поръчки, възложени на това лице.

От 2009 г. Прозрачност без граници поддържа онлайн портал за прозрачност при възлагането на обществени поръчки (tenders.sme.sk), който се базира на публични данни. В него са представени разходите за поръчки по възложители, изпълнители, сектори и региони, като порталът позволява данните да бъдат даунлодвани. На базата на новите данни от портала за обществени поръчки Прозрачност без граници извършва анализ, който показва, че конкуренцията при подадените оферти се е увеличила от 2.3 оферти на търг през 2009 г. на 3.6 оферти през 2011 г., което е положителен показател за ефекта от прозрачността и проведените реформи.