Великобритания

Освен че различните институции публикуват информация на собствените си страници, във Великобритания е изграден единен портал за данните (data.gov.uk), генерирани от държавните органи, където са налични всички достъпни масиви от данни. Към пролетта на 2014 г. в портала са качени общо 14 409 масиви от данни, от които 10 925 са под отворен лиценз (Open Government License). Информацията е категоризирана в шест основни теми:

  • Околна среда:метеорологични данни, данни за речните басейни, данни за риска от наводнения и др. - 3492 масива от данни
  • Разходи на държавни институции: данни от системата за разплащания на държавните институции, договори за обществени поръчки и пр. - 2448 масиви
  • Карти:кадастрални карти, карти на пустеещи земи и др. - 2086 масиви
  • Общество: социални тенденции, данни от преброяване на населението, данни за бедност и доходи, индекси и др. - 1908 масиви
  • Здраве: данни за и от доставчици на здравни услуги, данни за ефективността на доставчиците на здравни услуги и др. - 1770 масиви
  • Правителство: данни за държавните служители, органиграми и др. - 1678 масиви

 

Всеки масив от данни съдържа информация за агенцията, която е публикувала информацията, за лиценза, под който данните могат да бъдат ползвани и за тяхното качество по скалата от пет звезди. От общия брой публикувани масиви от данни 12 929 са оценени с една звезда, 308 – с две, 1132 - с три, 3677 – с четири и 164 – с пет. Форматът на данните е съответно 3000 във формат CSV, 1902 – в XLS, 992 – в HTML, 870 – в PDF, 252 – в XML и 167 – RDF.

Порталът позволява потребителите да дават обратна връзка за качеството на данните, както и съдържа описи на публикуваните масиви и на тези, които се съхраняват от държавните институции, но не са публикувани.

За първите шест месеца на 2014 г. порталът има 3 598 748 посещения, като общият брой на посетени страници е 11 599 718. Направени са общо 678 заявки за получаване на данни, като най-високият процент заявки 35% е от частни лица, следвани от представители на академичните среди – 20%, малки и средни предприятия – 15%, стартиращи бизнеси – 11%, големи компании с повече от 250 служители – 7%, неправителствени организации – 6%, публичен сектор – 6%.

На портала могат да бъдат намерени и приложения, разработени на базата на публикуваните данни от различни потребители, които се публикуват редовно след оценка на тяхната приложимост и уместност.

Сред най-популярните приложения са:

Floodalert – приложение, което съдържа текущ списък от предупрежденията за опасност от наводнение, издадени от Агенцията по околна среда, както и степента на опасност.

London Now – приложение за жителите на Лондон, което предоставя:

  • Незабавна информация за графика на избрана автобусна линия, метеорологичните условия в града и статус на движението на метрото
  • Възможност да се открие автобусна спирка чрез GPS.
  • Информация на живо за графика на автобусите и пристигането на следващия автобус
  • Възможност за запазване на често ползвана автобусна спирка и постоянно актуализиране на информацията

Neighbourhood Checker – приложение, което дава възможност да се провери даден квартал във Великобритания от гледна точка на данните, свързани с училищата в квартала, равнището на престъпност и др.

Въвеждане на петзвезден модел за оценка на качеството на публикуваните данни

Тъй като качеството на данните е от ключово значение за ползването им, Великобритания въвежда разработената от Сър Тим Бърнърс-Лий петзвездна скала за оценка на качеството на данните и я прилага към всеки от публикуваните масиви, за да гарантира минимален стандарт на качество на данните, който потребителите могат да очакват.

В петзвездната скала данните се категоризират както следва:

* данните са налични онлайн във всякакви формати, но под отворен лиценз

** данните са налични в машинно-читаем, структуриран вид (в Excel, а не като сканирано копие)

*** данните са налични в машинно-читаем, структуриран вид, но са публикувани в свободен формат (в CSV например, а не в Excel)

**** данните са налични в машинно-читаем, структуриран вид, публикувани са в свободен формат (в CSV например, а не в Excel), като се ползват отворени стандарти от W3C (RDF и SPARQL), за да се обозначат

***** данните са налични в машинно-читаем, структуриран вид, публикувани са в свободен формат (в CSV например, а не в Excel), като се ползват отворени стандарти от W3C (RDF и SPARQL), за да се обозначат и са свързани с други данни в контекст