Отминали събития

#Овласти гражданите  #Хакни системата 

Строител

Сдружение „НПО Линкс“ организира обучителни семинари за работа с отворени данни.

Дати: 17-22 ноември 2015 година

Време: 9:30 - 17:30

Място: Сохо, ул. Искър № 4, ет. 3 и Бетахаус, ул. Крум Попов 56-58

Предназначен за:  ИТ разработчици, дизайнери, журналисти, представители на неправителствени организации и неформални граждански групи

Награда: Екипът, използвал отворените данни по най-интересен и полезен за обществото начин ще получи награда в размер на € 2000

Условия за участие в конкурса

Ние, гражданите, неправителствените организации и медиите постоянно сме недоволни от публичните услуги, които получаваме от общината и държавата. Градът, в който живеем, представителите на държавата, които избираме, непрекъснато се променят. Исканията за повече информация, за повече почтеност и прозрачност, за бързи и достъпни услуги нарастват непрекъснато. Знаем, че информация и данни има, но къде се намират, кога можеш да ги получиш, кой трябва да ти ги предостави? Понякога това е един много дълъг и мъчителен процес.

Ние искаме да променим това, като помогнем на различни групи в обществото да научат повече за отворените данни, да развият умения, които да им помогнат да използват новите технологии и инструменти, за да достигнат бързо и лесно до данните и информацията, предоставени от държавата и общините, която ги интересува безплатно, без посредници и без опашки.

Създаването на софтуерни технологии може да бъде лесно и приятно, като подреждането на кубчета „Лего“. Всеки може да го направи, но трябва да има добри инструкции и отличен ментор, който да да му покаже пътя. Civic hacking* е за активни граждани, които искат да подобрят работата на властите, работят бързо и дават много идеи, за да им помогнат.

НПО Линкс има удоволствието да Ви покани в състезание за разработване на софтуерно приложение, визуализация или разработка с награден фонд € 2000. Целта е на базата на отворените данни към момента в Портал за отворени данни на Република България, под ръководството на ментори да се формулират интересни идеи, които да помогнат за подобряване и улесняване на ежедневния живот на хората.

За да се насърчи екипната работа, НПО Линкс организира обучителните семинари, в които ще се генерират идеи и ще се изберат проекти, по които ще се работи. Всички умения, които придобиете в процеса, ще Ви позволят да откриете една нова дигитална реалност, която помага действителността ни да стане по-нормална.

Заповядайте и си носете лаптоп.

Събитията са безплатни и се реализират по проект „Гражданска платформа за открито управление“ на Програмата за подкрепа на непревителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014. г.

За потвърждение и регистрация: teodora@ngolinks.eu

Теодора Гандова - 0887 51 62 33

* Civic hacking означава създаването на граждански и социални проекти, чрез използването на софтуерни инструменти и интернет, които се стремят да подобрят работата на властта, като използват данните, предоставени от институциите. Целта е граждани, НПО и медии да работят съвместно бързо и крeативно, за да подобрят състоянието на нещата. 

Трета международна конференция за отворени данни 

28-29 май 2015 г.

Стотици експерти в областта на отворените данни, високопоставени представители на правителства, водещи фигури от сферата на информационните технологии и граждански активисти ще се срещнат в Отава, Канада, за да обсъдят глобалните тенденции в областта на отворените данни и да очертаят бъдещи действия в тази посока.

Повече информация за конференцията и възможностите за участие в нея можете на намерите тук:

Отворени данни: допинг за реформи 

15 декември 2014 г.

Среща на ИТ специалисти и блогъри, които ще обсъдят възможностите, ползите и стандартите за отворените данни. На срещата ще бъде представено проучване за готовността на администрацията за въвеждане на инициативи за отворени данни в България. Събитието ще се проведе в бетахаус, ул. Крум Попов № 56-58, София от 10,00 ч.

Подробности и запис от срещата

Отворени данни: допинг за реформи

16 декември 2014 г.

Среща на НПО и медии, които ще обсъдят възможностите, ползите и стандартите за отворените данни. На срещата ще бъде представено проучване за готовността на администрацията за въвеждане на инициативи за отворени данни в България. Събитието ще се проведе в Сохо, ул. Искър № 4, София от 10,00 ч.

Програма

Отворени данни: допинг за реформи 

17 декември 2014 г. 

Среща на институции и академични организации, които ще обсъдят възможностите, ползите и стандартите за отворените данни. На срещата ще бъде представено проучване за готовността на администрацията за въвеждане на инициативи за отворени данни в България. Събитието ще се проведе в Сохо, ул. Искър № 4, София от 10,00 ч. 

Програма

Регионална среща на Работната група за откритост на законодателните събрания

15-16 септември 2014г.

Работната група за откритост на законодателните събрания към Партньорство за открито управление е създадена през 2013 г. През месец септември 2014 г. тя ще отбележи една година от своето създаване с  регионална среща с домакин Парламентът на Черна Гора, която ще се проведе в Подгорица на 15-16 септември 2014 г

Участие на гражданите и отчетни институции

24 септември 2014 г.

В централата на ООН в Ню Йорк Инициативата „Партньорство за открито управление“ организира събитие под надслов „Участие на гражданите и отчетни институции“. По време на срещата ще бъде проведена и церемонията по връчване на наградите на Инициативата за открито управление.

Годишна среща на Работната група за откритост на законодателните събрания

24 - 25 септември 2014г.

Годишна среща на Работната група , която ще се проведе заедно с Пленарната асамблея на парламентите от Латинска Америка в Чили на 24 и 25 септември 2014 г.