Отворени данни за ЕСИФ

България ще получи €9 877 574 865 от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през 2014-2020. Всичко за тези средства можете да научите от новия портал за отворени данни https://cohesiondata.ec.europa.eu/, защото Европейската комисия дава свободен достъп до данните, които се отнасят са финансирането и постиженията на ЕСИФ за периода 2014-2020. Финансовите данни се отнасят за 530 програми към ноември 2016 г., а данните за изпълнението са до края декември 2015 г. Инструментът позволява да се изследват данните, да се проследява прогреса за инвестициите на ниво ЕС, по страна и тема. Данните могат да бъдат сваляни, анализирани и визуализирани.