OGP Explorer - нов инструмент

"Партньорство за открито управление" представи нов инструмент, наречен OGP Explorer. Основната цел на този електронен инструмент е да предостави достъп на граждански активисти, учени, правителства и журналисти до всички събрани в рамките на ПОУ данни.

Чрез него можете да получите отговори на въпроси като:

  • Какви са ангажиментите на страните и изпълнени ли са?
  • Как е протекъл консултативният процес в Африка например?
  • Кои държави са поели ангажименти, свързани с фискална прозрачност?
  • Какво се случва с обещанието на Великобритания да разкрие крайните собственици на офшорни компании?

Инструментът може да се ползва в два варианта и предлага три вида изглед.

  • Във Вариант 1 са обобщени всичките 2 000 ангажименти, както тези, които вече са преминали първоначална оценка през Механизма за независим мониторинг (МНМ), така и останалите, които се изпълняват в момента.
  • Вариант 2 е по-бърз, защото съдържа само данни по отношение на вече оценените ангажименти и консултативен процес.

OGP Explorer предлага три изгледа:

  • Графики на данните от оценките на МНМ. Можете сами да създавате графики по различни показатели - изпълнение, държави, региони и др.
  • Табличен вид. Тук получавате информация за това какъв е процесът в отделните държави. Тук се съдържа информация относно разработването на плановете за действие, данни дали страните са прилагали постоянен механизъм за взаимодействие с гражданските организации и как са осъществили самооценката. С x или ✓ в колоните можете да филтрирате данните.
  • Табличен вид на ангажиментите. Това е най-интересната част. Тук ще намерите всичко за ангажиментите. Можете да избирате по тагове, да използвате функцията за търсене или x и ✓, за да филтирарте данните. Имате възможност да сортирате по държави, по резултати, и т.н.